top of page

Persondatapolitik

Innomedia, 146/37 Phet Kasem Road, 77110 Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand (herefter ”Innomedia”) udbyder bl.a. en job portal på hjemmesiden under domænenavnet jobithailand.dk (”job portalen”), en Facebook side på www.facebook.com/innomediath (”Facebook-siden”), ligesom Innomedia udbyder markedsføringsløsninger.

 

I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under jobithailand.dk, portalen, Facebook-siden, og/eller at du tilmelder dig og benytter jobithailand.dk, indsamler vi i Innomedia en række personoplysninger om dig og dine aktiviteter, som senere behandles, i overensstemmelse med Persondataloven.

 

De potentielle oplysninger, vi behandler, er:

Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mail adresse, telefonnummer, hvilke produkter som du er tilknyttet, samt dine aktiviteter ved brug af portalen, services og on-site adfærd hos Innomedia.

 

Oplysningerne om dig opbevares både i krypteret og ikke-krypteret form, ligesom de transmitteres i krypteret og ikke krypteret form.

 

Personoplysningerne anvender vi for at give dig adgang til de services, der er indeholdt i produkterne, Facebook-siden og/eller som Innomedia kunde, til at ekspedere de eventuelle bestillinger, som du måtte placere på portalen, til at monitorere eventuelle forbedringsmuligheder for de services, der udbydes på portalen, Facebook-siden og/eller gennem Innomedia´s produkter, og under overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder persondata- og bogføringsloven.

 

Herudover har vi registreret, om du har accepteret vores Handelsbetingelser, om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, om du har accepteret Innomedia’s Information om brugen af cookies.

 

På din anmodning skal Innomedia oplyse dig om, hvilken typer af oplysninger, Innomedia behandler vedrørende dig, behandlingens formål, hvem der kan modtage dine oplysninger, og hvorfra disse oplysninger stammer. For at anvende portalen, Facebook-siden og/eller Innomedia´s services skal du læse og acceptere denne Persondatapolitik.

PERSONDATAPOLITIK FOR INNOMEDIA

1. FORMÅL MED PERSONDATAPOLITIKKEN

1.1 Formålet med Innomedia’s persondatapolitik er at forklare, hvordan Innomedia indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.

1.2 Nærværende persondatapolitik omfatter Innomedia’s behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos Innomedia, når du registrerer og bruger Webshoppen på hjemmesiden under domænenavnet jobithailand.dk, Facebook-siden, som Innomedia kunde, eller hvis du i øvrigt har accepteret at modtage materiale fra Innomedia.

 

 

2. DEFINITION

2.1 Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, eller som relaterer sig til dig.

 

 

3. HVILKE OG HVORFOR INDSAMLER INNOMEDIA PERSONDATA?

3.1 Innomedia behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, oplysninger om dine aktiviteter herunder forespørgsler, søgninger m.v.

3.2 Innomedia har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive rekrutteringen f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre) på baggrund af de besøgendes ønsker og forespørgsler, for at kunne levere services indenfor områder, der relaterer sig til rekruttering.

3.3 Innomedia forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.

 

4. INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER

4.1 Innomedia indsamler persondata, når du bliver Innomedia kunde, når du benytter dig af hjemmesiden og/eller Webshoppen under jobithailand.dk, samt når du benytter dig af Facebook-siden.

4.2 Innomedia kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.

4.3 Innomedia modtager og registrerer automatisk oplysninger i Innomedia’s serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies.

4.4 Ved udfyldelse af en af Innomedia’s kontaktformularer, må Innomedia kontakte dig via mail og telefon med henblik på rekruttering. 

5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE

5.1 Innomedia vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.

5.2 Innomedia vil dog – hvis det er nødvendigt – videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:

5.2.1 Hvis Innomedia har opnået dit samtykke hertil;

5.2.2 Innomedia er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere den tjeneste, som du har anmodet om eller tilmeldt dig;

5.2.3 Innomedia reagerer på stævninger, eller andre retslige skridt;

5.2.4 Innomedia opdager, at dine handlinger ved brug af Innomedia’s tjenester er i strid med Innomedia’s Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller Innomedia’s Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;

5.2.5 Innomedia er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;

5.3 Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at Innomedia kan videregive persondata vedrørende dig til Innomedia’s koncernforbundne selskaber, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.

 

 

6. MULIGHEDER FOR AT REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA

6.1 Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder Innomedia om at gøre dette, når Innomedia selv vurderer, at Innomedia ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres. 

 

7. INDSIGT

7.1 Du kan til enhver tid anmode Innomedia om at oplyse, hvilke specifikke information, Innomedia har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.

7.2 Du kan rette henvendelse til: Innomedia e-mailadresse: info@jobithailand.dk.

 

 

8. ÆNDRINGER I INNOMEDIA’S PERSONDATAPOLITIK

8.1 Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.

8.2 Innomedia kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.

8.3 Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på hjemmesiden under domænenavnet jobithailand.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden – også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.
 

bottom of page